юрау


юрау
1. Дини-мифологик карашлардан чыгып, кешедәге табигый күренешләр (мәс. төш) яки табигать күренешләре (йолдызлар һ. б.) нинди булуга карап, киләчәкне әйтү. Берәр эш, ният уңышлы чыксын дип, билгеле бер ырым эшләү элек иген уңсынга юрап, беренче буразнага йомырка сала торган булганнар 2. Билгеле бер күренешне мөмкин булган (яки үзеңә хуш килгән) берәр сәбәптән дип уйлап кую бер-бер хәл булган күрәсең дип юрады. Киләчәктә мөмкин булган күренешләрне уйлап билгеләргә тырышу киләчәкне юрау

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "юрау" в других словарях:

  • әверү — 1. Бер хәлдән икенче хәлгә китерү, үзгәртү. Икенчегә бору, юрау хаклыкны дошманлыкка әверәләр 2. Явыз ният белән урап алу яки җыйнаулашып кыйнау. Уратып, колачлап алу (куллар белән) дәү кочагына берьюлы ярты чүмәләне әвереп алды …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • гөман — иск. Уй, фикер; фараз, юрау. ГӨМАН ИТҮ (КЫЛУ) –... дип уйлау, фараз итү, күз алдына китерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • йогыш — I. Авыру таратучы микроорганизмнар йогыш чыганагы. II. ЙОГЫШ КИЛҮ – Йогышлы (II,2) булу. ЙОГЫШ КИТЕРҮ – диал. 1. Чамалау, нәрсәгә дә булса юрау азагын үзең йогыш китереп аңла 2. Ягымлы, сөйкемле булу. III. ЙОГЫШ ҮЛӘНЕ – Челтәрсыман вак сабаклары… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тәгъбир — и. 1. Берәр мәгънә яки фикер белдергән сүз әйләнмәсе, сүз тезмәсе 2. Фикерне белдерү, берәр нәрсәне аңлату 3. Төшкә мәгънә бирү, юрау һәм шул турыда язылган китап …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тәгъбирнамә — иск. Төш юрау китабы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төш — I. и. 1. Йоклаганда элек үткән нәрсәләрне, вакыйгаларны, кешеләрне кабаттан күрү, кичерү халәте; йоклаганда күз алдына килә торган нәрсәләр, кичерешләр 2. күч. Тормышка ашмый торган, хыялый, чынбарлыкта булмаган нәрсә тур.. ТӨШ ЮРАУ – Төштә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төшлек — I. Төш юрау китабы; тәгъбирнамә, фалнамә. ТӨШЛЕК САЛДЫРУ – Изге дип саналган кешедән әҗер хисабына төш күрдереп юрату, шул рәвешчә киләчәкне белергә тырышу. II. ТӨШЛЕК – 1. Җир шарының теләсә нинди урыны өчен кояшның иң югары күтәрелгән ноктасы 2 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • фал — I. Корабларда җилкәннәрне, сигнал флагларын һ. б. күтәрү өчен хезмәт итә торган бау. Парашютны кеше катнашыннан башка ачу өчен, бер очы самолет кабинасына, икенче очы парашют боҗрасына беркетелгән бау. II. ФАЛ – иск. Күрәзәлек; юрау. ФАЛ АЧУ… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • хәмел — ИТҮ (КЫЛУ) – иск. кит. Юрау нәрсәгә хәмел итәргә бу кайгыны?. ХӘМЕЛ САДАКАСЫ – Мәетне зиратка күтәреп баручыларга бирелә торган садака …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • ырым — 1. Борынгыдан калган, күбесенчә ялган ышануларга, хорафатларга нигезләнгән гадәт, йола 2. Кайбер күренеш һәм вакыйгаларда киләчәкне алдан хәбәр итә торган, уңышка яки уңышсызлыкка сәбәпче була ала торган тылсым көче бар дип юрау турында 3.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге